Revoluce z listopadu 1989 není uzavřená kapitola

Prohlášení Pravého břehu k 28. výročí sametové revoluce: Připomínáme si již 28 let od 17. listopadu 1989, kdy se naplnilo slovo spisovatele Ludvíka Vaculíka, že „komunismus je bití“. Tato připomínka je pro naši současnost stále významná. Můžeme jmenovat nejméně tři důvody.

17. listopadu 1989 neslavíme jen jeden den, ale celý dlouhodobý proces, kterého byl tento den jakousi rozbuškou. Následovala „pozitivní revoluce“, která nás přivedla k zásadní a nutné transformaci naší země od komunistického bezčasí do reálného světa státní suverenity a standardní politiky. Tato změna znamenala obnovení vědomí našeho evropského kulturního základu a začátek budování transatlantických vazeb, což posílilo naši bezpečnost. Rok 1989 znamenal také počátek politických a ekonomických reforem, které se navzdory všem potížím ukázaly jako správné, což jasně potvrzuje srovnání s vývojem ostatních postkomunistických zemí.

Protože se minulost nevrací ani neopakuje, není třeba se obávat návratu „gulášového komunismu“ husákovské normalizace. Tato etapa našich dějin je jednou provždy minulostí a je na historicích, aby prozkoumali všechny její parametry a temná místa. Politický program současnosti již nemusí stavět na kritice zastaralých mocenských konstelací. Na druhé straně jsou dnešní politici v situaci, v níž na sebe starý socialistický projekt (dnes hlavně v podobě současné EU) bere nové, aktuální podoby. Týkají se prakticky všech oblastí lidského života, od soukromí a rodiny až po veřejný život, a ve svých nejnebezpečnějších projevech zasahují citlivé místo – doménu národního státu. Jsme přesvědčeni, že samostatný národní stát je zásadním politickým faktorem, který je zapotřebí v současné Evropě udržet, neboť pouze v rámci něj může fungovat standardní západní demokracie.

V současném vnitropolitickém vývoji země hrozí deviace od standardního demokratického systému, který jsme po revoluci 1989 budovali: odklon od srozumitelné, ideově zakotvené politiky, šíření populismu, souběh politické, mediální a hospodářské moci, špatné porozumění rolím státu, bulvarizovaná média, zahrávání si s referendem, „ohýbání“ ústavy, zmatené prosazování lidskoprávní agendy a podobně.

Pozitivní revoluce je stále aktuální

O tom všem pojednává kniha Manifest čtyř, vydaná nedávno autory Pravého břehu – Stanislavem Balíkem, Petrem Fialou, Jiřím Hanušem a Františkem Mikšem. Rok 1989 pro nás znamená pevný bod zdravé pravicově konzervativní politiky, která vychází z křesťanského personalismu, klasického liberalismu a těch demokratických principů, jež zdůrazňují lidskou svobodu a odpovědnost.

Pozitivní revoluce z listopadu 1989 proto není a nemůže být uzavřenou kapitolou. Znamená pouze počátek jistého novodobého úkolu pro českou inteligenci, který můžeme definovat jako stálou péči o politickou kulturu v naší vlasti. Hlásit by se k němu měly i mladší generace, které období reálného socialismu nezažily.