O nás

Náš cíl

Pravý břeh je think-tank, jehož cílem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu. Podporujeme politiku zdravého rozumu, již v posledních letech stále zřetelněji opouštějí nejen čeští, ale také evropští političtí představitelé. 

Název Pravý břeh odkazuje na principiální opozici k pověstnému levému břehu pařížské Seiny, který byl odedávna symbolem poválečné společenské a politické moci evropských levicových intelektuálů. Tato opozice je stále aktuální. Čelíme dnes dosud nejsilnější krizi české a evropské politiky od pádu východního bloku. Rozšiřování státu paradoxně vede k omezení schopnosti garantovat a naplňovat jeho nejpůvodnější základní funkce. Lidé se překotně zříkají svých svobod, narůstá byrokratizace a všeprostupující kontrola, vláda namísto toho, aby sloužila občanům, se stává rukojmím nejrůznějších zájmových a nátlakových skupin. Souběžně s tím dochází k ohýbání politických institucí ve prospěch soukromých a obchodních zájmů.

Jakou politiku prosazujeme

Prosazujeme politiku, která je skutečným střetem idejí, která umožňuje nenásilné a evoluční prosazování hodnot ve společnosti. Těmito hodnotami jsou pro nás nejen svoboda a spravedlnost, ale i osobní zodpovědnost a úcta k tradici. Jsme přesvědčeni, že chceme-li tyto hodnoty zachovat, liberální politické svobody a tradiční politické instituce nemají alternativu. Znepokojuje nás, jak často se dnes setkáváme se zpochybňováním liberální demokracie či západní orientace České republiky.

Ústředním principem každé odpovědné pravicové politiky by měl být uvnitř malý, ale navenek silný a sebevědomý stát. Skutečná pravicová politika musí usilovat o to, aby člověk znovu přijal odpovědnost za svůj osud, za životy svých nejbližších, aby se nebál podstoupit přiměřenou míru rizika. Nejen v zájmu vlastní existence a zabezpečení své rodiny, ale i v zájmu udržení svobodné a důstojné podoby státu a společnosti, v níž mu je dáno žít. Odmítáme nejen nejrůznější nezodpovědné levicové recepty na štěstí, ale také bezhodnotovou politiku založenou na populismu středu a politickém marketingu.

 

kracejici300.jpg

Sedm kroků ke svobodě: Ideová východiska Pravého břehu

 

Lidé

Na činnost Pravého břehu dohlíží správní rada, ve které zasedají Petr Fiala (předseda), Jiří Hanuš a Alexandr Vondra (místopředsedové).

Exekutivním orgánem je výkonná rada, jejímiž členy jsou František Mikš (předseda), František Cerha a Ondřej Krutílek (místopředsedové).

Koncepci webu a provoz think-tanku má na starosti editor Petr Dvořák.

Historie

Web Pravý břeh byl založen v dubnu 2013 jako klasická názorová revue, která si kladla za cíl reflektovat a popisovat aktuální podstatné záležitosti z konzervativní a liberální perspektivy. V lednu 2015 se sloučil se sesterskou Revuí Politika, vydávanou Centrem pro studium demokracie a kultury od roku 1994 a specializovanou zejména na evropskou a mezinárodní politiku. V dubnu 2016 jsme Pravý břeh spustili v nové podobě nejen jako názorový, ale především jako ideově-analytický projekt. Věnovali jsme jej památce Ondřeje Ryčla, zakladatele Pravého břehu, podporovatele Revue Politika a našeho kamaráda, který tragicky zahynul v červenci 2014.

V červnu 2016 jsme se rozhodli udělat další významný evoluční krok a spojit svou budoucnost s konkrétním představitelem české pravice, předsedou ODS Petrem Fialou. Máme-li bojovat na dvou frontách, nejen s levicí o způsob správy veřejných věcí, ale i s oligarchy a hulváty o samotný charakter demokratických institucí, spolupracujme s tím, kdo je k takovému zápasu nejpovolanější a kdo jej může vyhrát. Petr Fiala nám k tomu napsal:  „Nevěřím tomu, že dobrou politiku lze dělat bez myšlenek, idejí a hodnot. Že stačí pěkně marketingově zabalit prázdnotu a bude to fungovat. Chvíli možná, ale nic užitečného z toho nevzejde. Think-tank Pravý břeh bude pomáhat nacházet politické odpovědi na výzvy 21. století. Bez nostalgie, bez politické korektnosti, bez předsudků. Odvážně, moderně a samozřejmě zprava. Hodně úspěchů!“