Naděje a výzvy pro českou pravici

Politolog Lubomír Kopeček odpovídá na anketu Pravého břehu „Jaká je nejdůležitější zpráva těchto voleb pro českou pravici?“

Nejdůležitější zpráva pro českou pravici se dá vyjádřit krátce: Žije a má perspektivu. Nedává smysl srovnávat letošní volby s prvními patnácti lety české polistopadové demokracie, které byly v jistém smyslu zlatou érou pravice, protože společnost i politika je dnes v mnoha ohledech jiná. Přínosnější je vztahovat se k minulosti blízké, především k předchozím volbám.

Samotný letošní výsledek parlamentní občanské pravice není v souhrnu žádný oslnivý triumf. Součet ODS a TOP 09 představuje sotva 17 procent hlasů. Poněkud jiný pohled nabízí srovnání vnitřního stavu, kontextu a atmosféry.

Místo přehlíženého párii se ve veřejném prostoru znovu pohybuje respektovaný politický hráč.

V roce 2013 byla občanská pravice zdecimovaná, a to personálně, ideově i morálně. Letošní veřejný kontext a atmosféra voleb vypadají pro pravici mnohem pozitivněji. Přiznávám, že příznivec TOP 09, sledující ve volební sobotu její těsné překročení volební klauzule, se mnou nemusí souhlasit. Avšak mnohem podstatnější mi připadá celková změna vnímání občanské pravice a také její vnitřní konsolidace, alespoň u ODS. Místo přehlíženého párii se ve veřejném prostoru znovu pohybuje respektovaný politický hráč.

Shrnuto: Letošní volby přinesly dobrou zprávu o životaschopnosti české pravice a ukázaly její velmi smělé vykročení při odstraňování tíživých zátěží minulosti. Cokoliv dalšího, ať už je to možná užší spolupráce pravicových stran, politická nabídka, která by jim přitáhla více voličů, nebo postoje v parlamentu v nejednoduchých časech, které nás zjevně čekají, jsou budoucností, která je otevřená.

Lubomír Kopeček

Politolog, expert na stranické a politické systémy, teorii demokracie a českou politiku
Všechny články autora