Na co vsadit ve školství

Co je podstatné v současné diskusi o vzdělávání? Navyšování platů učitelů samo o sobě nestačí.

Petr Fiala: „Školství je u nás zakletý resort, kde může být vždy ještě o něco hůře, než si do té doby dovedeme představit. Jde zde ale o hodně: třeba o to, co budou umět naše děti, jestli budou mít dobré učitele a zda vůbec budeme mít šanci uspět ve světě, který od Asie po Ameriku vsadil na kvalitní vzdělání.“

Navýšení učitelských platů je zapotřebí, aby se zvrátily negativní společenské trendy, jako je odchod mladých učitelů ze škol nebo přílišná feminizace ve školství. Učitelé si vyšší platy zaslouží. To ale nestačí.

Aby bylo české školství efektivní, stát musí umět vytvořit jasnou představu o cíli vzdělávání na jednotlivých typech škol. Ideologické projekty (nesprávná forma inkluze) a nepromyšlené financování nás zbytečně brzdí. Právě tyto aspekty zcela zanedbala socialisticko-populistická vláda Bohuslava Sobotky.

Naprosto nutná je především celková redukce úlohy státu ve školském systému. Kam státní ingerence vedou, rodiče s novým školním rokem už poznávají na vlastní kůži.

Aktualizace 12. 9.: K diskusi o navyšování platů učitelů doporučujeme i komentář Jakuba Černého: Je však velkou chybou, že se platy zvyšují plošně stejnou měrou ve všech regionech a učitelům všech předmětů. Je prakticky vyloučeno, že by byl v Havířově stejný nedostatek kvalitních matematikářů jako na Kvildě tělocvikářů... Vlády zkrátka zvyšují platy ve veřejném sektoru náhodně, bez ohledu na to, jaký bude výsledný přínos. Stávající vláda navíc zvyšováním minimální mzdy docílila narovnávání platů mezi méně a více kvalifikovanými pracovníky. To je dosti demotivující pro každého takového zaměstnance, který by byl ochotný zvyšovat si svou kvalifikaci.

Maják Pravého břehu informuje o pozoruhodných textech a důležitých událostech v konzervativní politice. Máte tip? → redakce@pravybreh.cz