Jiří Olšovský

Jiří Olšovský

Filosof a básník. Působil v Masarykově a Filosofickém ústavu AV ČR. Zabývá se existenciální a fenomenologicku filosofií. Z díla: Niternost a existence. Úvod do Kierkegaardova myšlení; Heidegger a Kierkegaard. Na cestě k myšlení; Slovník filosofických pojmů současnosti. Sbírka Blíž nevýslovnému. Od roku 2016 podporovatel ODS.

Články autora

Prostředí vhodné pro život člověka se vyvíjelo miliony let. Je třeba podporovat všechny rozumné kroky, které sníží jeho devastaci, aby měl člověk spolu s ostatními živými tvory ještě dlouho zajištěny podmínky k naplnění své existence.

Články

Článek
Filosofická esej o vztahu člověka a přírody. Je čas na rozumný přístup k životnímu prostředí. Bezuzdný optimismus ani pesimismus nám nepomůže. Musíme cestou udržitelného hospodaření a neutuchajícího vědeckého snažení odpovědně pečovat o to, co nám bylo dočasně svěřeno.