Jiří Nantl

Jiří Nantl

Články autora

Články

Článek
Liberálně-konzervativní síly po volbách čelí výrazné levicově-populistické většině. Musejí proto spolupracovat, aby zabránily destrukci ústavního i hodnotového systému. Jedinou překážkou spolupráce na pravici se může stát evropská otázka, kterou je nutno „vytknout před závorku“.

Články

Článek
Události kolem nás sice sviští, jsou jich plné noviny a hlavně sociální sítě, vesměs však jde o pouhou pěnu dní. Žijeme ve ztracené dekádě. Měli bychom si to přiznat, neboť je to první krok k tomu, abychom s tím něco udělali. Nemrhejme dalším časem v životě naší země.

Články

Článek
Čtyři priority, které pomohou vyřešit slabé a rizikové stránky českého vzdělávacího systému: Zajištění rovnosti šancí na dobré vzdělání, podpora individualizace vzdělávacích přístupů, otevření pedagogické profese novým zájemcům a zlepšení organizace a kompetencí ve školství.

Články

Článek
Problém nízké akceschopnosti českých vlád je stále palčivější. K jeho řešení nejsou nutné radikální ústavní reformy. Nabízí se několik praktických námětů, jak fungování vlád zlepšit už za stávajících podmínek.

Články

Článek
K jarním zvykům v Česku patří debata o smyslu a žádoucí podobě maturity. Z té se stalo kolbiště předvídatelných názorů školských konzervativců a modernistů, ovšem bez jasného výsledku. Nastavme střední školství a maturitní zkoušku tak, aby odpovídaly na výzvy nikoli průmyslové nebo sametové, ale digitální revoluce.

Články

Článek
Českou veřejností hýbe inkluze. Veřejná debata o inkluzi se často mění v kanál emocí, nenávisti a bezcitnosti. Je to trochu nepochopitelné, protože každému se může stát, že se to bude týkat třeba jeho dítěte. Jak k inkluzi přistupovat věcně a v kontextu celkového společenského vývoje?

Články

Článek
Ústavní tragikomedie, kterou sledujeme v těchto dnech, odhaluje kromě jiného dva základní problémy týkající se ústavy našeho státu: Nevhodný způsob volby prezidenta a nemožnost dospět k předčasným volbám. Je čas na reformu, která z České republiky udělá čistější parlamentní demokracii.

Články

Článek
Nesamozřejmou výhodou našeho vzdělávacího systému je právo zvolit si jakoukoli základní školu. Prospělo by nám, kdybychom princip svobodné volby dotáhli do konce. Znamená to nediskriminovat soukromé školy, zavést přímočaré financování a posílit hlas rodičů.