Jiří Hanuš

Jiří Hanuš

Články autora

Články

Článek
Od velké migrační vlny v roce 2015 již uplynulo hodně času, zaznělo mnoho argumentů a vyzkoušelo se několik cest k řešení. Papež a jeho úřad vydali prohlášení, které nejen ignoruje složitost a komplexnost dosavadního vývoje, ale ve svých důsledcích může paradoxně přispět ke zhoršení stávající situace.

Články

Článek
Bývám dotazován, proč se jako intelektuál přidávám pouze k pravici a tvrdě kritizuji pouze levicové, případně populistické myšlení a praxi. Odpověď je sice nasnadě: odpovídá to mým dlouhodobým politickým postojům. Nicméně cítím, že je zapotřebí cosi dodat. Totiž kritiku pravice.
Rozumná podoba vlastenectví, patriotismus, „pozitivní“ nacionalismus bez škodlivých příměsí, třeba bez nenávisti a opovržení k jiným národům. Takové vlastenectví není špatné ani zbytečné. Pokud někdo poukazuje jen na jeho negativní varianty, chybuje.

Články

Článek
Skoro každé léto kolem 21. srpna beru do rukou knížku Osmašedesátý Petra Pitharta, která poprvé vyšla v roce 1980. A to proto, že je z mnoha důvodů opravdu dobrá.
Během svého mládí jsem přelouskal mnoho knih a zhlédl mnoho filmů žánru sci-fi. K stáru je docela zábavné si na některé vydařené kusy zavzpomínat. Ale i kvalitní staré sci-fi je v porovnání s pozdější realitou červená knihovna, soft literatura pro snílky.
Nejsem lékař a popravdě řečeno, mám nějakou chemicky připravenou pilulku za docela podivnou věc. Moje důvěra však přece jen patří o něco více lékům z laboratoří než hlubokému pohledu do očí a provolávání nábožensko-mytických formulí.