Izrael na Masaryka nezapomíná

Je jistě záslužné, že se v Černínském paláci od 3. 11. 2017 připomíná 90. výročí návštěvy Tomáše G. Masaryka ve Svaté zemi. Byl to opomíjený, avšak o to více symbolický začátek vztahu České republiky, resp. Československa, k budování nového židovského státu.

Bohužel jen velmi malá část veřejnosti může výstavu navštívit. V České republice je návštěva téměř neznámá, ale v Izraeli na ni nezapomínají. Stojí za to si ji připomenout.

Tomáš G. Masaryk na jaře roku 1927 vyjel na soukromou návštěvu do Palestiny (pod britským mandátem) spolu s dcerou Alicí. Ve Svaté zemi je doprovázel pražský rodák Hugo Bergmann, který emigroval do Jeruzaléma v roce 1920 a stal se zakládajícím knihovníkem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Masaryk byl první hlavou státu, která navštívila Palestinu po první světové válce. Byl také prvním politikem, který vyjádřil podporu vzniku samostatného židovského státu, i když si byl ve svých projevech vědom výrazné komplikace tvořené arabskou většinou.

Meziválečné sionistické hnutí si Masarykových výroků i návštěvy velmi vážilo. Na počest jeho 80. narozenin (1930) byl u kibucu Sarid v Galileji založen Masarykův les čítající 13 000 stromů. O pět let později, při příležitosti 85. narozenin, bylo Masarykovi uděleno čestné občanství Tel Avivu. I dnes po něm má pojmenovanou ulici každé větší město v Izraeli. V Tel Avivu je kavárna Masaryk, jeho jméno se objevuje i u kibucu Kfar Masaryk, založeného v roce 1938 litevskými a československými židovskými emigranty. Zde se nachází i Masarykův památník.

Po Masarykovi má pojmenovanou ulici každé větší město v Izraeli.

Masarykův zájem o židovské hnutí nese rozhodně delší časovou etapu, než jen období po první světové válce. Stačí se připomenout jeho aktivity v procesu s Židem Leopoldem Hilsnerem, který byl obviněn z vraždy devatenáctileté křesťanky Anežky Hrůzové.

V pomoci při budování samostatného židovského státu se výrazně zapojil i jeho syn Jan Masaryk. Stojí za připomenutí, že v letech 1945 až 1948 pomohl asi 104 000 židovským uprchlíkům z Polska, Sovětského svazu a dalších zemí přejít přes Československo do Jugoslávie či Itálie a dále do Palestiny.

V Izraeli nejsou zapomenuty ani dodávky zbraní a letadel nebo výcvik izraelských letců a vojáků v Československu. Vše se významně zasloužilo o obranu mladého státu před invazí arabských zemí. Tak jako u nás máme synonymum pro vysavač jméno firmy Lux, v Izraeli se každá puška typu mauser nazývá Česká puška.

Tomáš Grulich

Senátor PČR
Všechny články autora