Tomáš Břicháček

Tomáš Břicháček

Články autora

Články

Článek
Vize budoucnosti evropské integrace, kterou 13. září představil předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém Poselství o stavu Unie, představuje symbolickou tečku za nadějemi na pozitivní reformu EU. Junckerova „jednotnější, silnější a demokratičtější Unie“ nenabízí nic jiného než centralizaci a další posun doleva.

Články

Článek
Evropská komise 31. května předložila další ze série diskusních dokumentů, tentokrát k tématu hospodářské a měnové unie. Text předkládá vizi centralizované fiskální a transferové unie s postupující harmonizací hospodářských a sociálních politik. Jinými slovy: Marasmus centralismu a sdílených dluhů.