Pokyny pro autory

Think-tank Pravý břeh vítá vaše příspěvky. Kromě rozsáhlejších analýz publikujeme dva základní formáty textů články a glosy.

Článek je původní esejistický a/nebo analytický text, který obsahově nebo ideově koresponduje se zaměřením webu. Doporučený rozsah jsou 3 normostrany (tj. 5 400 znaků včetně mezer). Doporučujeme použít alespoň dva mezititulky. Poznámky doporučujeme využívat jen v odůvodněných případech, preferujeme odkazy přímo v textu, uvítáme ale seznam doporučené a rozšiřující literatury.
 
Glosa je krátký osobní komentář k aktuální události či společenskému, politickému nebo ekonomickému fenoménu. Doporučený rozsah je 1 normostrana (tj. 1 800 znaků včetně mezer).

Své příspěvky zasílejte v běžných textových formátech editorovi Pravého břehu Petru Dvořákovi. Ke každému příspěvku připojte informaci, zda je text původní, nebo zda již vyšel jinde – v tom případě připojte odkaz. K prvnímu příspěvku na Pravém břehu (nebo v případě změny) přidejte krátkou informaci o autorovi a volitelně fotografii.

O zveřejnění textu rozhoduje redakční rada, která si vyhrazuje právo jej krátit a jazykově upravovat.

Pravý břeh může přijaté příspěvky či jejich zkrácené verze použít v tištěném newsletteru a dalších obdobných materiálech. Dále je můžeme využít při tvorbě studií, policy paperů a dalších nekomerčních výstupů. Vždy uvedeme jména autorů.

Redakce rovněž vítá vaše komentáře a reakce na vydané texty. Odesláním komentáře na adresu redakce souhlasíte s případným zveřejněním, zkrácením a jazykovou úpravou.