Evropa, ne Brusel

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: Euroauditoři slavili Světový den zvířat – Je jasné, co budou rybáři moci lovit v baltských vodách – Komise členským státům poradila, jak bránit koncentraci zemědělské půdy – EU je na ptačí chřipku připravena lépe než kdykoli předtím...

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: V sázce začíná být mnoho – V Komisi jsou stachanovci – Bude zveřejněn nový index pohlavní rovnosti – Ještě větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost...
Projev francouzského prezidenta o evropské integraci vyvolal řadu reakcí. Plodnější debata se přitom rozvinula v cizině. Česká politika, pohlcená volební kampaní, Macronovy vize příliš nekomentovala. Pro jednou jí to nelze mít za zlé, pitvání každého Macronova návrhu je totiž v zásadě zbytečné. Tato směs mnohdy protichůdných a těžko realizovatelných idejí časem zapadne.
Jakkoliv není v politice nic staršího než včerejší projev, zpráva o stavu Evropské unie, kterou minulý týden na půdě Evropského parlamentu přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, si zaslouží minimálně ještě jedno ohlédnutí. Týká se snahy odstavit členské státy.

Články

Článek
Vize budoucnosti evropské integrace, kterou 13. září představil předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém Poselství o stavu Unie, představuje symbolickou tečku za nadějemi na pozitivní reformu EU. Junckerova „jednotnější, silnější a demokratičtější Unie“ nenabízí nic jiného než centralizaci a další posun doleva.

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: Víte, kolik byste měli baštit vitamínu B2? – „Éčka“ v potravinách budí emoce – Zdravá zvířata, zdraví lidé – Za potravinový řetězec spravedlivější