EU Radar 10/2017

Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: Euroauditoři slavili Světový den zvířat – Je jasné, co budou rybáři moci lovit v baltských vodách – Komise členským státům poradila, jak bránit koncentraci zemědělské půdy – EU je na ptačí chřipku připravena lépe než kdykoli předtím...

Nezaměstnanost v Česku v létě atakovala dno. Podle dat Eurostatu (z 2. 10.) činila v srpnu 2,9 %, tedy stejně jako v červenci. A platí to i v absolutních číslech (o prázdninách (ne)hledalo práci 154 tis. lidí) a o nezaměstnanosti mladých (červenec i srpen 8 % a 27 tis. lidí).

Komise podpořila celistvost Španělska. 2. 10. vydala prohlášení k referendu v Katalánsku. Ano, v dokumentu její pozice explicitně není, ale kdo umí číst mezi řádky, dovtípí se.

Jean-Claude Juncker 3. 10. řekl europoslancům, že „naše budoucnost není brexit, ale Evropa“. V Česku tomu říkáme nosit dříví do lesa. (To hlavní vyjednavač o brexitu Michel Barnier byl bohužel/bohudík konkrétnější před debatou i po ní.)

Pokud jste si stejně jako já v poslední době zvykli jezdit vlakem zpozorněte: Euroauditoři 3. 10. konstatovali, že „železniční zabezpečovací systém pro celou EU (ERTMS) je stále nesourodým celkem“. Doufejme, že fungují alespoň ty národní.

V Sýrii zemřelo v poslední době víc lidí najednou, a tak se euroministryně eurozahraničí Federica Mogherini a komisař Christos Stylianides 3. 10. odhodlali k prohlášení. Nic nového ale neřekli (hrůza, ženy a děti, humanitární pomoc, politické řešení).

Stimulace investic v EU = „efektivnější a udržitelnější“ způsob zadávání veřejných zakázek. Alespoň tak to vidí Komise. Proto 3. 10. představila novou iniciativu, zahájila dedikovanou veřejnou konzultaci (potrvá do 31. 12. 2017) a poskytla členským státům řadu cenných rad.

Evropská centrální banka jako legislativní orgán? Komise je od 3. 10. pro, aby došlo k jejímu posílení při přijímání pravidel v oblasti zúčtovacích systémů. Prý jí to pomůže plnit povinnosti v oblasti měnové politiky.

EU bude mít do konce roku 2017 nová antidumpingová a antisubvenční pravidla. Rada a Evropský parlament se na nové metodice shodly 3. 10. a Komise se ji 4. 10. pokusila vysvětlit.

Evropská centrální banka otevřela 4. 10. ve Frankfurtu nové, interaktivní návštěvnické centrum. Stálo 5,4 mil. eur a banka očekává, že jej ročně navštíví 40 tis. lidí. Tedy třikrát víc než dosud.

euradar2.jpg
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen
a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem
toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR
je tu od toho, aby vám o tom dal vědět.

Apple platil v Irsku nižší daně a musí je doplatit, i když země peníze nechce. Tak by se dal v kostce shrnout postoj Komise, která 4. 10. pohnala Iry k soudu. Hraje se o 13 mld. eur. (Obdobný případ začala Komise tentýž den řešit i v Lucembursku. Tam jde ale o Amazon a 250 mil. eur.)

Víte, kdo jsou to NEETs? Mladí lidé, kteří nechodí do školy ani nepracují (young people not in employment, education or training). Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound jim 4. 10. věnovala tiskovku, aby je politici už konečně vzali na vědomí (čti: něco pro ně udělali).

Euroauditoři 4. 10. slavili Světový den zvířat oznámili, že budou poprvé v životě prověřovat, jak fungují opatření pro zajištění jejich dobrých životních podmínek. Za slepicemi, krávami, prasaty, kozami, ovcemi a další havětí se vydají do Rumunska, Polska, France, Itálie a Německa.

Systém DPH čeká restart, oznámila 4. 10. Komise. Prý půjde o největší reformu za poslední čtvrtstoletí, která učiní celý systém „robustnější a jednodušší“ v zásadě podle modelu zavedeného u prodeje elektronických služeb (daň by se měla platit vždy, v zemi určení a dle jejích sazeb). Uvidíme, nakolik členské státy spláčou nad výdělkem (obrazně i doslova), byť Berlaymont samozřejmě tvrdí, že vydělají nejen ony, ale hlavně jejich občané.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 4. 10. oznámila, že 22. 11. 2017 spustí nový systém EudraVigilance, jehož prostřednictvím hodlá sbírat a analyzovat informace o podezřeních na nežádoucí účinky autorizovaných i testovaných léků. Stávající systém proto bude ve dnech 8.-21. 11. 2017 částečně či zcela mimo provoz.

Občas se to stane. Rada 4. 10. podpořila zrušení směrnice č. 91/692 o normalizovaném podávání environmentálních zpráv. Důvod? Zastarala (ta směrnice).

Komise 4. 10. zažalovala Česko a Lucembursko u Soudního dvora EU za mlčení o provedení směrnice regulující volný pohyb (č. 2014/54). Je to nejen ostuda, protože pokud se v EU nějak profilujeme, tak jako zastánci „čtyř svobod“, ale velmi pravděpodobně i finanční zátěž. Komise požádá Soudní dvůr EU, aby nám uložil penále ve výši 33 510,4 eur denně, dokud směrnici plně neimplementujeme.

Europoslanci 4. 10. nehlasovali o endokrinních disruptorech v přípravcích na ochranu rostlin podle přání Komise. Hotový poprask na laguně!

Evropská agentura pro léčivé přípravky 5. 10. konstatovala, že je pořád tak u vytržení z průběhu a výsledků svého prvního veřejného slyšení, že v nich bude pokračovat i v budoucnu.

Euroombudsmanka bojuje za transparentnější Radu. Protože ale moc nezmůže, omezila se (5. 10.) na zahájení bezzubé veřejné konzultace. Potrvá do 1. 12. 2017.

Komise 5. 10. oznámila, že chce podpořit učňovskou přípravu. Všem, kteří splní jejích čtrnáct (sic!) kritérií a řeknou jí o tom, přislíbí peníze. No nekupte to!

Evropský parlament 5. 10. schválil vytvoření úřadu europrokurátora (evropského veřejného žalobce). Podle Komise jde o historický krok (protože zločinci neznají hranice).

V Berlaymontu byli 5. 10. tak nadšeni z „rekordně vysoké míry zaměstnanosti“, že je to vyprovokovalo k prohlášení, že EU „pokračuje pevně v nastoupené cestě k vyšší zaměstnanosti a růstu“. Tak snad.

Ve dnech 5.-6. 10. se na Maltě uskutečnila konference Náš oceán. Komise se při té příležitosti pochlubila, že EU stojí v čele snah o zajištění čistějších a bezpečnějších moří a oceánů. Zda je to pravda, nevím, ale seznam věcí, které (finančně) podporuje, je na první pohled impozantní.

Evropská investiční banka 5. 10. podpořila fotovoltaiku 2.0. Firma SUNPARTNER Technologies dostane z Junckerova balíku (Evropského fondu pro strategické investice) 15 mil. eur. Zkrátka nepřijde ani firma Amoéba vyrábějící antibakteriální biocid do vody (20 mil. eur), skupina Saint Jean Industries (45 mil. eur) nebo španělská „mikropůjčková“ MicroBank (60 mil. eur).

14. summit EU-Indie připomněl kromě jiného 55 let diplomatických vztahů mezi dvěma největšími světovými demokraciemi, píše se v tiskovce Komise z 6. 10. Co z toho plyne? Že EU je demokracie, pokud jste to nevěděli.

6. 10. byla podepsána Tallinská deklarace o e-governmentu. Přejme si, aby přežila fázi počátečního nadšení. Stálo by to za to.

Komise 6. 10. informovala, že zahájila neohlášené kontroly. Má podezření, že banky hážou klacky pod nohy svým konkurentům z řad nebankovních společností. A ještě tak činí nelegálním způsobem.

Komise 9. 10. zahájila výplatu druhé „makrofinanční“ pomoci Tunisku. Pustila 200 mil. eur, do konce roku 2018 k nim přibude dalších 300 mil. eur.

9. 10. spatřila světlo světa sedmá kohezní zpráva (zpráva o soudržnosti). Doporučuji jí věnovat pozornost. Ne kvůli (očekávatelné) analýze stavu, ale hlavně proto, že naznačuje, kudy by se měla ubírat strukturální politika EU a fondy po roce 2020. Pokud na ně budou peníze.

Bezpečné léky rovná se (také) dobře značené pomocné látky. Evropská agentura pro léčivé přípravky 9. 10. aktualizovala tzv. pokyny pro patnáct z nich.

Rada 9. 10. po dlouhém těžkém boji přijala revidované nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Že jí to ale trvalo.

Ekologické produkty z Chile mohou do EU. Rada 9. 10. souhlasila s uzavřením příslušné bilaterální dohody.

EU a Rada Evropy se u příležitosti Evropského a Světového dne proti trestu smrti 9. 10. společně vyjádřily jak jinak k trestu smrti. Rozhodně a jednoznačně s ním nesouhlasí.

EU může jednat s Kyrgyzstánem o nové bilaterální dohodě. Rada 9. 10. Komisi schválila mandát.

Peníze pro firmy nejen z bank, ale i z kapitálových trhů. Tak si EU maluje budoucnost po 9. 10., kdy Rada schválila nařízení o fondech rizikového kapitálu a fondech sociálního podnikání.

Bezplatné internetové hotspoty WiFi4EU mají konečně zelenou! Tiskovka Rady z 9. 10. vyznívá optimisticky. Aby zastínila fakt, že jde na rozdíl od rozhodnutí o znovuvyužívání otevřených dat schváleného shodou okolností tentýž den o neefektivní pitomost, na kterou má jít do roku 2019 až 120 mil. eur z našich kapes.

Nátlaková #CohesionAlliance se hlásí o slovo. 9. 10. světu sdělila, že po roce 2020 touží po silnější a efektivnější kohezní politice, na kterou půjde minimálně třetina ročního rozpočtu EU.

Od 9. 10. je jasné, co budou rybáři moci lovit v baltských vodách. Rada se v roce 2018 rozhodla chránit hlavně sledě obecného.

Pesticidy musíme využívat „udržitelněji“. Co to znamená, najdete v nové zprávě Komise uveřejněné 10. 10.

Rada 10. 10. schválila nová pravidla pro řešení daňových sporů, týkajících se například dvojího zdanění. Komise to přivítala.

Řečnit o stavu Unie už není jen výsadou vrchního komisaře Jean-Clauda Junckera. 10. 10. si pustil pusu na špacír i šéf Výboru regionů Karl-Heinz Lambertz, na kterého bezprostředně poté reagoval i sám velký předseda Evropské rady Donald Tusk.

Regiony se bojí globalizace. Pokud je EU nepodpoří, špatně skončí, shodl se 10. 10. Výbor regionů. Základem úspěchu má být „holistická strategie“.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů zveřejnil 11. 10. každoroční index pohlavní rovnosti. K pozitivním změnám prý dochází, ale bohužel strašně pomalu. A tak byla tiskovka, ve které se o indexu psalo, doprovozena obrázkem se závody hlemýžďů.

Stálí zástupci členských států při EU 11. 10. schválili novou antidumpingovou metodiku. Už by nemělo hrát roli, kdo dumpuje, ale jaký má dumping efekt. Což zní rozumně.

Stručně z pléna Výboru regionů ve dnech 9.-11. 10.: klimatickou změnu zastavíme, emise snížíme, zahraniční politiku EU posílíme, evropský pilíř sociálních práv podpoříme, na dětskou migraci zareagujeme, transevropskou dopravní síť dokončíme, následky zemětřesení zmírníme, vysokorychlostní internet zavedeme a sektor služeb resuscitujeme.

Rada hlásí, že je připravena jednat o podmínkách zavedení 5G. Budoucnost vysokorychlostního internetu v EU je od 11. 10. v rukách estonského předsednictví a europoslanců.

Leteckou přepravu využívá v EU stále více lidí. V roce 2016 jich bylo 972,7 mil., o 5,9 % více než v roce 2015 a o 29,1 % více než v roce 2009. Profitoval z toho i Václav Havel.

Ceny bydlení v Česku rostou nejvíce z celé EU. Data za druhý kvartál 2017 uveřejněná 11. 10. hovoří jasně: meziroční nárůst činil bezprecedentních 13,3 %.

Bankovní unie pořád není kompletní a Komisi to zjevně neskutečně… zlobí. Proto všechny zainteresované především členské státy 11. 10. znovu vyzvala, aby ji dokončili (nezaměňovat s „ukončili“). Ideálně do roku 2018.

Evropský účetní dvůr slavil čtyřicet let od zahájení činnosti (12. 10., přestože ve skutečnosti výročí připadá až na 18. 10.) Vyjádřili se k tomu alespoň pokud vím Francouz, Němec, Estonec, Polák a Bulhar.

Dvacítka členských států 12. 10. (na den přesně týden po Evropském parlamentu, viz výše) definitivně odsouhlasila zřízení úřadu europrokurátora. Česko pro leckoho možná překvapivě mezi nimi. A pak že jsme mimo hlavní proud EU.

Rada a Evropský parlament 12. 10. oznámily dosažení komplexní dohody o zemědělské části tzv. souhrnného nařízení (Omnibus). A to jako součást „kontinuálního zjednodušování“. Nejspíš si to půjdu ověřit za nějakým sedlákem.

Na brexitu se v říjnu pracovalo konstruktivně. 12. 10. to řekl hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier a o čtyři dny později i malý velký muž Jean-Claude Juncker.

Pomůžeme stabilizovat Irák. Komise zemi 12. 10. přislíbila (dalších) 60,4 mil. eur. Protože to pořád potřebuje a ještě dlouho potřebovat bude.

Tak nám vytvořili evropskou platformu pro cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Třicítka pečlivě vybraných stakeholderů od 12. 10. působí na nejvyšší možné úrovni.

Komise členským státům 12. 10. poradila, jak bránit koncentraci zemědělské půdy. Je dobře, že si toho všimla.

Etiopské firmy získají podporu ve výši 100 mil. dolarů. Pomůže i Evropská investiční banka, jak 12. 10. sama hrdě oznámila.

Výbor regionů si 13. 10. připomněl Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Uspořádal s OSN konferenci a podpořil lokální řešení.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound 13. 10. v krátké době znovu upozornila na problém chudých pracujících, materiálně deprivovaných v důsledku finanční krize z roku 2008. EU by jim prý měla věnovat mnohem větší pozornost.

Komise 13. 10. zjistila, že mzdy v EU rostou rychleji než dřív a že je snazší získat práci. Co vítají zaměstnanci, však dělá vrásky zaměstnavatelům.

Evropská investiční banka začala 13. 10. působit v Uzbekistánu. Po Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.

Supermoderní budova Rady Europa měla 13. a 18. 10. problém se vzduchotechnikou. Odneslo to pár lidí z kuchyní, kteří byli hospitalizováni. Ale i summit Evropské rady, který byl přesunut do staré budovy Justus Lipsius.

EU je na ptačí chřipku připravena lépe než kdykoli předtím, oznámil 16. 10. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Migrace nakažených opeřenců hrozí hlavně z východu a severovýchodu.

115 mil. lidí v EU je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. To není číslo, jímž byste si chtěli připomenout Mezinárodní den za odstranění chudoby (17. 10.). Eurostat tak přesto 16. 10. učinil. V Česku jsme na tom naštěstí z celé EU nejlépe.

EU zaznamenala v říjnu řadu přírodních katastrof a už nemělo smysl se vyjadřovat ke každé zvlášť. Eurokomisař Christos Stylianides je proto sfoukl všechny najednou. V tiskovce z 16. 10.

Rada pro zahraniční věci to 16. 10. sekala jak Baťa cvičky. Přijala prohlášení k jaderné dohodě s Íránem, strategii k Afghánistánu, závěry k Barmě, protiseverokorejské sankce a „opětovně potvrdila“ závazek EU podporovat a chránit lidská práva.

Evropská agentura pro životní prostředí se 16. 10. zamyslela nad „udržitelným potravinovým systémem“. Budeme-li ho chtít zavést, bude to bolet.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) 17. 10. pořádal dlouho avizovanou konferenci o stavu a budoucnosti evropských finančních trhů. Bylo to velké přišlo na 350 lidí - a bylo to i online.

Milion uprchlíků uvízl v síti. Nouzové, sociální, bezpečnostní, v Turecku. 17. 10. to oznámila Komise.

Eurostat 17. 10. zveřejnil data o inflaci v září 2017. Meziročně vzrostla jak v EU (na 1,8 %), tak i u nás (na 2,5 %).

EU půjčí Jordánsku. O 200mil. úvěru se ví už déle, Komise 17. 10. pouze schválila vyplacení prvních 100 mil. eur.

„Opatření v oblasti klimatu“ stála EU a její členské státy v roce 2016 20,2 mld. eur. Od 17. 10. je to ofiko.

Euroombudsmanka si vzala na paškál Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. Naštěstí vše dopadlo dobře a EMA 17. 10. s úlevou informovala, že ve věci hodnocení vakcín proti lidskému papilomaviru nepochybila.

Předseda Evropské rady Donald Tusk 17. 10. pozval hlavy států a vlád na summit. Tentokrát jim připravil skutečně bohatý program. Z balíku dokumentů čněla hlavně tzv. agenda lídrů. Oficiální nástroj, jak neoficiálně lézt do zelí šéfovi Komise Jean-Claudovi Junckerovi.

Evropská investiční banka se 17. 10. pustila do Srbska. S partnerskými bankami nabídne tamějším malým a středním podnikům úvěry v celkové hodnotě 190 mil. eur.

Poručíme větru, dešti. Koordinací na úrovni EU. Evropská agentura pro životní prostředí si představuje snížení rizika extrémního počasí jak Hurvínek válku. Nebo ne? Přečtěte si tiskovku ze 17. 10. a udělejte si názor sami.

Zákon, který jako kritérium pro přijetí do policejní školy stanovuje požadavek na minimální výšku, může představovat nezákonnou diskriminaci žen. Řekl 18. 10. Soudní dvůr EU ve věci C-409/16. Každý přece ví, že i s malou policajtkou se dá hrát velké divadlo.

Eurostat se pokusil dát muže a ženy do tabulek a grafů a 18. 10. mu z toho vylezla publikace. Dočtete se v ní o sobě a druhém pohlaví i to, co nechcete.

Evropská unie se 18. 10. rozhodla posílit svou bezpečnostní unii. Nechci být impertinentní, ale to by předpokládalo, že něco takového už existuje. (A kdyby přece jen ne, navržená opatření trpí minimálně dvěma neduhy: nepočítá se s tím, že budou závazná a/nebo že přinesou rychlá řešení.)

Evropský účetní dvůr zveřejnil 18. 10. svůj pracovní program na rok 2018. Plánuje vydat cca 90 publikací. Takže zhruba každé čtyři dny jednu.

Organizátoři konference o Sýrii, která se uskutečnila v dubnu 2017, vydali 18. 10. zprávu, zda všichni, kteří přislíbili poslat zemi peníze, učinili, co měli.

18. 10. se sešla eurotripartita. Dopadlo to jako obvykle: každý si řekl to svoje a šlo se domů.

Komise 18. 10. zveřejnila zprávu o fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí. Message? Pořád je co zlepšovat.

Evropská investiční banka 18. 10. schválila třicet projektů, které podpoří 4,7 mld. eur. Je to už skoro tradice, ale ani tentokrát nebyl ani jeden z Česka.

Evropská investiční banka oslavila 19. 10. čtvrtstoletí v Rumunsku. Za tu dobu zemi údajně poskytla služby a dobře míněné rady v hodnotě 13 mld. eur.

Evropský účetní dvůr 19. 10. oznámil, že kontroluje kontrolní opatření Komise zaměřená na podvody. Konečná auditní zpráva by měla být vydána na jaře 2018.

Ve Výboru regionů věří inteligentní dopravě. A to zdaleka ne jen té silniční. Instituce své představy prezentovala 19. 10. s tím, že nyní je třeba hlavně definovat standardy.

Soudní dvůr EU 19. 10. potvrdil rozsudkem ve věci C-598/16 P zmrazení finančních prostředků bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v období od března 2015 do března 2016.

Eurostat (a nejen on) si 19. 10. připomněl Evropský den statistiky (20. 10.). Prý je všechno jen ne nudná.

Výbor regionů nepřekvapil. 19. 10. podpořil ideu zavedení evropské daně. Nejhorší totiž je, když kasu EU plní členské státy, a pak za to světe div se něco chtějí. Tenhle nešvar by eurotaxa vyřešila. Elegantně a jednou provždy.

Realistická budoucnost EU = sňatek zdravé ekonomiky se silným sociálním rozměrem, pustil se 19. 10. do úvah Evropský hospodářský a sociální výbor. Ano, protiklady se přitahují. Ale každý taky ví, že to neplatí absolutně.

Zdanění sdílené ekonomiky (Uber, Airbnb ap.) vyžaduje „skutečnou evropskou spolupráci“, prohlásili 19. 10. poněkud zlověstně borci a borky z Evropského hospodářského a sociálního výboru. Komise jim hned pár dní nato (26. 10.) vyšla vstříc: zahájila tříměsíční veřejnou konzultaci ke zdanění digitální ekonomiky jako celku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 20. 11. potvrdila, že zveřejnění klinických údajů předložených farmaceutickými společnostmi na podporu jejich žádostí o registraci se osvědčilo. 3 641 lidí si za jeden rok stáhlo 80 537 dokumentů.

Komise a Evropská agentura pro léčivé přípravky spojily síly. 20. 10. představily akční plán na podporu rozvoje léčivých přípravků pro moderní terapii (ATMPs). Snad to bude stačit.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 23. 10. zahájila evropský týden BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Téma skutečně lákavé: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.

Komise 23. 10. varovala Vietnam, že nedostatečně bojuje proti nezákonnému rybolovu. Pokud to tak půjde dál, bude označen za „nespolupracující zemi“, což se ho nepochybně hluboce dotkne.

EU 23. 10. potvrdila, že podpoří lidi v Súdánu. 106 mil. eur půjde i na řešení problému podvýživy.

Jak jsme na tom s deficitem a dluhem? Eurostat 23. 10. potvrdil, že v porovnání s většinou členských států EU více než dobře. V roce 2016 dosáhlo Česko skóre 0,7 % a 36,8 %.

EU přispěje na řešení rohingské krize v Barmě a Bangladéši. 23. 10. na konferenci v Ženevě slíbila poslat na místo dalších 30 mil. eur.

Evropská investiční banka 23. 10. půjčila MONETA Money Bank 150 mil. eur. Na podporu malých a středních podniků. S jinými se beztak nikdo oficiálně nekamarádí.

Rada se 23. 10. konečně dohodla, jak přísnými pravidly se bude řídit tzv. vysílání pracovníků. Odpověď? Přísnými. Až tak, že už nyní obtížně realizovatelný koncept dostane k radosti Komise ještě víc na frak.

Komise 24. 10. u příležitosti prezentace pracovního programu pro rok 2018 slíbila, že bude lépe regulovat svůj projekt lepší regulace. Aby se pro ni stala „samozřejmou, téměř instinktivní volbou“ (sic!).

Nejvzdálenější regiony EU (Azory, Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Guyana, Madeira, Martinik, Mayotte, Réunion a Svatý Martin) slaví. Komise s nimi 24. 10. obnovila privilegované partnerství a ani ne týden nato (30. 10.) část z nich dokonce oblažila penězi.

Evropská agentura pro chemické látky 25. 10. navrhla omezit nebezpečné látky v některých tetovacích barvách. Proti tetování prý ale nic nemá.

Erasmus+, unijní program mobility a spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, si v roce 2018 přijde na 2,7 mld. eur, oznámila 25. 10. Komise. Oproti roku 2017 rozpočet vzroste o takřka 200 mil. eur.

Europoslanci 25. 10. podpořili entry/exit systém, registr údajů o pohybu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU. Tedy něco, co by tak člověk očekával, že Schengen bude mít od začátku. Komise to přesto (nebo právě proto) přivítala.

Furan v potravinách může vést dlouhodobému poškození jater, varoval 25. 10. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Nejohroženější jsou kojenci, neboť baští hodně konzervovaných hotovek.

Iniciativa EU4Business už funguje. Evropská investiční banka podepsala 26. 10. první dohody s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Komise začala 26. 10. prošetřovat, zda se nadnárodní společnosti působící ve Velké Británii nemají příliš dobře. Zdá se jí, že tamější systém mající bránit neplacení daní je děravější, než se tváří.

Uplynulo deset let od přijetí klíčového nařízení o lécích pro děti (č. 1901/2006). Komise proto nechala vypracovat zprávu. Zveřejnila ji 26. 10. Situace je dobrá, hapruje to jen v případě léků pro vzácná onemocnění.

Evropský účetní dvůr 26. 10. informoval, že provádí audit EFSI, Evropského fondu pro strategické investice, který je jádrem tzv. Junckerova plánu. Jsem fakt zvědav, jak to dopadne.

Program Horizont 2020 určený pro financování výzkumu a inovací bude v letech 2018-2020 disponovat 30 mld. eur, oznámila 27. 10. Komise s tím, že takřka čtvrtina půjde na její politické priority.

Evropská investiční banka se vydá do Běloruska. Z tiskovky uveřejněné 27. 10. plyne, že na své by si měl přijít jak veřejný, tak soukromý sektor.

Evropská agentura pro léčivé přípravky se 27. 10. jala pečovat o naše játra a ledviny. Klíčová slova: zinbryta, flupirtin a hydroxyethyl.

EU 30. 10. specifikovala, jak si v letech 2017-2020 představuje partnerství s Egyptem. Zelenou má mít nejen mládí, ale i ženy. A celé to vyjde minimálně na 432 mil. eur.

Nezaměstnanost v září 2017: v EU 7,5 %, v eurozóně 8,9 %, v Česku 2,7 % a v Řecku 21,0 %. Zdroj: Eurostat, 31. 10.

Komisaři Frans Timmermans, Marianne Thyssenová a Věra Jourovási si 31. 10. připomněli Den rovného odměňování a upřímně se zděsili, že už 3. 11. nastane „moment, kdy ženy ve skutečnosti přestávají být ve srovnání s muži placeny, zatímco do konce roku ještě zbývají dva měsíce“.

EU 31. 10. nezapomněla a upozornila, že následující den vstupují v platnost dvě zásadní dohody s Kubou a Mongolskem. A že si Brusel a USA začnou vzájemně uznávat inspekce ve farmaceutických společnostech.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci fungoval v letech 2015-2016 (podle tiskovky z 31. 10.) bezvadně. No, nevím. Podpora 9 072 pracovníků vyšla na 70 mil. eur.

Ondřej Krutílek

Analytik legislativy EU
Všechny články autora