Články

Články

Článek
Prohlášení Pravého břehu k 28. výročí sametové revoluce: Připomínáme si již 28 let od 17. listopadu 1989, kdy se naplnilo slovo spisovatele Ludvíka Vaculíka, že „komunismus je bití“. Tato připomínka je pro naši současnost stále významná. Můžeme jmenovat nejméně tři důvody.

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: Euroauditoři slavili Světový den zvířat – Je jasné, co budou rybáři moci lovit v baltských vodách – Komise členským státům poradila, jak bránit koncentraci zemědělské půdy – EU je na ptačí chřipku připravena lépe než kdykoli předtím...

Články

Článek
Multikulturní výchova je už deset let součástí vzdělávací praxe v ČR. Jako tzv. průřezové téma zasahuje do většiny hlavních vyučovacích předmětů. Proč její současnou podobu kritizují samotní multikulturalisté? A jak může dobrý učitel zabránit manipulaci s dětmi?

Články

Článek
Ekonom, politik a publicista Janis Varufakis napsal knihu „A slabí trpí, co musí?“ s podtitulkem „Jak Evropa přísnosti ohrožuje světovou stabilitu“. Čeští čtenáři by ji měli číst obzvlášť pozorně.

Články

Článek
Liberálně-konzervativní síly po volbách čelí výrazné levicově-populistické většině. Musejí proto spolupracovat, aby zabránily destrukci ústavního i hodnotového systému. Jedinou překážkou spolupráce na pravici se může stát evropská otázka, kterou je nutno „vytknout před závorku“.

Články

Článek
Rozhovor nad knihou „Miloš Zeman: Příběh talentovaného pragmatika“ s jejím autorem, politologem Lubomírem Kopečkem, který říká: „Nemá smysl Zemana zkoušet vtlačit do jasně definovaného politického rámce. Ve chvíli, kdy něco není užitečné, přestane to používat a přijde s něčím jiným.“

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: V sázce začíná být mnoho – V Komisi jsou stachanovci – Bude zveřejněn nový index pohlavní rovnosti – Ještě větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost...