Bez zdravé přírody se neobejdeme

Prostředí vhodné pro život člověka se vyvíjelo miliony let. Je třeba podporovat všechny rozumné kroky, které sníží jeho devastaci, aby měl člověk spolu s ostatními živými tvory ještě dlouho zajištěny podmínky k naplnění své existence.

Nenasytná ziskovost spoluovlivňuje klimatické změny a vede k devastaci země, moří i atmosféry naší zeměkoule. Tyto trendy je třeba náležitě nahlédnout, „ubrat plyn“ a pokud možno zharmonizovat lidskou činnost s přírodními a kosmickými procesy. K tomu je třeba kvalitní a vyspělá politika, jejíž aktéři nejsou ve vleku ekonomických zájmů korporací, kterým jde jenom o zisk a vlastní pohodlí.

Je třeba střízlivě uvážit současné vědecké poznatky o změně klimatu. Nelze se obracet ke sto let starým číslům meteorologů, jejichž nástroji bylo obtížné zachytit všechny nuance. Dnešní data jsou nesrovnatelně komplexnější a nevidí je jen ten, kdo je nechce vidět z ideologických důvodů. Dogmatik nedohlédne dál než na to, co bude příští den, představit si situaci na Zemi za padesát či sto let mu nejde, asi spoléhá na to, že vše vyřeší volná ruka trhu či ziskuchtivá globální oligarchie, nebo nás zachrání nějaký deus ex machina.

Modro-zelená, nikoli černá planeta

Náš životní svět se začíná otřásat, přelidnění jde ruku v ruce s vyhlazováním druhů, s „neviditelně“ postupujícím oteplováním planety, vysušováním plodných území a drancováním zdrojů, zatímco mnozí sní o krásném zářném světě věčného růstu. Je tedy třeba podpořit dohody, které se snaží o změnu (pařížská úmluva o klimatu) a nastartovat inovace směrem k takovým obnovitelným zdrojům, které zvýší kvalitu životního prostředí i lidského života.

K pochopení světa je třeba, aby rostla vzdělanost. Pro mnohé politiky to znamená realizovat možná velmi obtížný skok v myšlení. Chce to „jen“ najít v sobě odvahu opustit staré názory a začít uvažovat v duchu zdravého zeleno-modrého konzervatismu, zaměřeného na obnovu a oživení harmoničtějšího vztahu k přírodě. Nihilismus nikomu nepomůže.

Jiří Olšovský

Filosof a básník
Všechny články autora