Antisystémová cesta k nesvobodě

Je to jako několik teček na slepé mapě. Volební ztráty řady tzv. tradičních stran. Vzestup protestních či antisystémových uskupení. Snění o zmenšení či obcházení parlamentu, ať už přímo, či oklikou přes Hrad a zdánlivě nezávislé odborníky.

„Spoustě lidí zní pochopitelně lákavě, pokud mohou o něčem rozhodovat sami – proto ta přitažlivost přímé demokracie. Nadužívání přímé demokracie je alibistické. Někteří politici si na tom nejen získávají laciné body, ale zbavují se i odpovědnosti za své rozhodování...

Podobně lákavě může znít, že ve vládě zasednou tzv. nestraničtí odborníci, tedy nikoliv nějací politici, co se tváří, že rozumějí všemu, ale vlastně nerozumějí ničemu… Jde o velkou nepřesnost, respektive nesmysl. Cožpak slova politik a odborník jsou nutně v protikladu?“

Forum24.cz

Celý článek najdete v nové rubrice Pravého břehu na webu Forum24.cz.