Články

Článek
Zatímco v tradičním výkladu českých dějin hraje katolicismus roli síly, která svobodu omezuje nebo která je národnímu společenství seshora vnucována, v Polsku je tomu právě naopak. Jak ukazuje známý konzervativní autor Grzegorz Górny, bylo právě náboženství zárukou a posledním útočištěm svobody, jak v individuálním, tak kolektivním smyslu.

Články

Článek
Nějak se přihodilo, že Evropská unie už nejsme my, ale oni. Stává se samostatným hráčem s vlastními zájmy. Vystoupení není nereálné, ale měl by mu předcházet pokus o reformu.