Petr Fiala

Petr Fiala
Stojíme před náročným úkolem a velkou výzvou. V následujícím volebním období půjde o hodně. Půjde o základní hodnoty a principy, na kterých naše republika stojí. A my se budeme bít za to, abychom tyto hodnoty před populistickými nájezdníky ubránili.

Petr Fiala

Petr Fiala
Při příležitosti 25. výročí založení Občanské demokratické strany jsem byl médii občas požádán o rozhovor. Abych vzdal hold žurnalistické práci, uvádím zde přepis typického rozhovoru, který nám (téměř) umožnil prezentovat to, co současná ODS veřejnosti nabízí.

Články

Článek
Máme-li správně reagovat na současná nebezpečí, musíme rozlišovat mezi pojmy, jako je islám, radikální islám a islámský terorismus. Radikální islám není nic víc, než jedna z interpretací jediného širokého islámu.