Petr Fiala

Petr Fiala
Stojíme před náročným úkolem a velkou výzvou. V následujícím volebním období půjde o hodně. Půjde o základní hodnoty a principy, na kterých naše republika stojí. A my se budeme bít za to, abychom tyto hodnoty před populistickými nájezdníky ubránili.

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: Atraktivita evropského občanství klesá – Inkluze rulezz! – Pohlavní rovnost na Maltě je na 46,8 % – Evropská centrální banka chystá novou padesátieurovku – Žít zdravě musí být jednoduché...