Petr Fiala

Petr Fiala
Stojíme před náročným úkolem a velkou výzvou. V následujícím volebním období půjde o hodně. Půjde o základní hodnoty a principy, na kterých naše republika stojí. A my se budeme bít za to, abychom tyto hodnoty před populistickými nájezdníky ubránili.

Články

Článek
Pravidelný komentovaný výběr z legislativy EU: V sázce začíná být mnoho – V Komisi jsou stachanovci – Bude zveřejněn nový index pohlavní rovnosti – Ještě větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost...

Články

Článek
Události kolem nás sice sviští, jsou jich plné noviny a hlavně sociální sítě, vesměs však jde o pouhou pěnu dní. Žijeme ve ztracené dekádě. Měli bychom si to přiznat, neboť je to první krok k tomu, abychom s tím něco udělali. Nemrhejme dalším časem v životě naší země.

Články

Článek
Letošní volby do PS PČR jsou často prezentovány jako klíčové pro další vývoj svobody a demokracie v naší vlasti. Přiznám se, že tento názor sdílím také. Proto jsem se rozhodl sepsat a svým přátelům rozeslat své osobní politické vyznání, jež přirozeně musí být vystaveno určité zkratce. Přijměte je, prosím, zcela ve svobodě…