V České republice přituhuje. Oběťmi jsou nejen podnikatelé, ale i občané. Přemíra státních regulací a nesmyslných zákonů znamená stále se zužující paletu služeb. Nahrazovat ji budou státem kontrolované formy zábavy nebo velkokapitálové investice bez vztahu k regionu.

Články

Článek
Společná zemědělská politika je tu s námi téměř od počátku evropské integrace. Svůj původní účel, zajištění potravinové soběstačnosti, splnila po několika letech fungování a záhy způsobila opačný problém – nadprodukci. Od té doby se v podstatě neví, co dál. Ví se jen, že zemědělci si na dotace zvykli a nehodlají se jich vzdát.