Poprvé od počátku existence Izraele zpochybnil prezident světové mocnosti všeobecně uznávanou doktrínu, že je nezbytné na území dávné britské Palestiny vytvořit dva státy.